HOTLINE

0462 919 328

0966 258 516

 • Dịch vụ của PDA Genius

  Dịch vụ của PDA Genius

  Với sứ mệnh thúc đẩy và định hướng các cá nhân, tổ chức nhận ra tiềm năng của chính họ thông qua việc cung cấp và ứng dụng các công cụ tuyệt vời về não bộ PDA Genius cung cấp những dịch vụ sinh trắc vân tay hiệu quả nhất.
 • Vân tay của những người nổi tiếng

  Vân tay của những người nổi tiếng

  Những người nổi tiếng có những chủng vân tay đặc biêt, khám phá ra điều này giúp học khai thác năng lực tiềm ẩn của mình tốt hơn.
 • Cơ sở khoa học của Sinh trắc vân tay

  Cơ sở khoa học của Sinh trắc vân tay

  Đã có hơn 7.000 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học khác nhau trên thế giới đã chứng minh cường độ vân tay có liên quan mật thiết đến sự phát triển não bộ của con người.
 • Các chủng vân tay chính

  Các chủng vân tay chính

  Có 3 chủng vân tay chính bao gồm: WHORL, LOOP, ARCH.
 • Sự liên kết giữa vân tay và não bộ

  Sự liên kết giữa vân tay và não bộ

  Phương pháp Sinh trắc học Dấu vân tay phân tích mật độ dày đặc, độ dài – ngắn, các khúc quanh, hình dạng của vân tay, … để phân tích chỉ sốTFRC và các năng lực tiềm ẩn của não bộ.