HOTLINE

0462 919 328

0966 258 516

Dịch vụ của PDA Genius

Với sứ mệnh thúc đẩy và định hướng các cá nhân, tổ chức nhận ra tiềm năng của chính họ thông qua việc cung cấp và ứng dụng các công cụ tuyệt vời về não bộ PDA Genius cung cấp những dịch vụ sinh trắc vân tay sau:

1. Sinh trắc vân tay Trẻ em

2. Sinh trắc vân tay Cá nhân

3. Sinh trắc vân tay Doanh nghiệp

Dịch vụ sinh trắc vân tay

Để có một bản báo cáo phân tích Sinh trắc học dấu vân tay hoàn chỉnh và chính xác nhất, PDA Genius tiến hành các bước như sau:

Bước 1: SCAN DẤU VÂN TAY

Cán bộ hỗ trợ của PDA Genius sẽ ghi lại các thông tin của khách hàng và lấy hình ảnh dấu vân tay trên 10 đầu ngón tay của khách hàng bằng một máy scan vân tay chuyên dụng.

Máy scan vân tay sẽ lưu hình ảnh vân tay của khách hàng vào trong máy tính dưới dạng hình ảnh đen trắng.

Bước 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO

Toàn bộ dữ liệu và hình ảnh vân tay sẽ được gửi về trung tâm nghiên cứu PDA Genius để phân tích.

Các chuyên gia phân tích của PDA Genius sẽ tiến hành số hóa hình ảnh vân tay dưới dạng hệ nhị phân; sử dụng ma trận các thuật toán để tính toán, phân tích các chỉ tiêu; lập thành bản báo cáo phân tích với nội dung được diễn giải chi tiết, được trình bày như một cuốn tạp chí sống động phản ánh những khả năng hoạt động não bộ của mỗi người trong giới hạn khoảng 30 trang rồi được in ra đóng quyển.

Bước 3: TƯ VẤN KẾT QUẢ

Chuyên gia tư vấn của PDA Genius sẽ hỗ trợ đọc báo cáo phân tích và tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến báo cáo phân tích Sinh trắc vân tay của khách hàng.

Dịch vụ sinh trắc vân tay

Trong suốt quá trình thực hiện Sinh trắc vân tay, PDA Genius cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài mà chỉ sử dụng để thực hiện dịch vụ sinh trắc vân tay và chăm sóc khách hàng.

Theo đó, để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng PDA Genius thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin có liên quan đến việc thực hiện báo cáo và chăm sóc khách hàng.
  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác.
  • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên của PDA Genius.
  • Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do PDA Genius đề ra.

Hãy đến với iGenus! Thấu hiểu bản thân và thành công trong cuộc sống!

Bình luận